อัพเดท สินเชื่อฉุกเฉินธ.ก.ส.10000

0 views
|

อัพเดทโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.10000

ตามที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ufabet